Με 500 εκ. επιδοτεί η ΕΕ την Απασχόληση των Νέων

 • 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων
 • οι ευρωβουλευτές στήριξαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό την αύξηση της χρηματοδότησης για την απασχόληση των νέων

Το ΕΚ ενέκρινε την εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Το ποσό αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 574 ψήφους υπέρ, 113 κατά και 2 αποχές την προσθήκη 500 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017.

Στο ψήφισμά τους για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2017, καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του 2017.

Δήλωση του εισηγητή

Ο εισηγητής Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Παρά τα πρόσφατα θετικά νέα για τις οικονομίες της ΕΕ, ο αριθμός των  νέων ανέργων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλός. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 16 έως 25 ετών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου σε πολλές χώρες της ΕΕ. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα εξακολουθούν να μην βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση ούτε να έχουν εργασία. Αυτά τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και περαιτέρω εκπαίδευσης για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι όμως αρκετά. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπισθεί αυτή η μεγάλη κρίση».

Ιστορικό

Τον Απρίλιο του 2017, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, για  επιπλέον 6 δισ. ευρώ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων για την περίοδο 2017-2020.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ξεκίνησε το 2013 με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση και ζουν σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25% το 2012.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2013 που ξεκίνησε, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων έχει παράσχει άμεση στήριξη σε περισσότερους από 1,4 εκατ. νέους (στοιχεία Οκτωβρίου 2016).

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα εδώ. Μια έκθεση της Επιτροπής με τα πρώτα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Δωρεάν παροχη HIFI στους δημόσιους χώρους

 • ευρωπαϊκός μηχανισμός για την παροχή δωρεάν WIFI σε δημόσιους χώρους
 • δικλείδες ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Το ΕΚ ενέκρινε το σχέδιο για τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ.

Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν με «γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο» σε περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων για τη χρηματοδότηση δωρεάν ασύρματων συνδέσεων σε δημόσιους χώρους, όπως υπαίθριοι χώροι προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό, βιβλιοθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ.

Επιλεξιμότητα και προϋποθέσεις

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα για τουλάχιστον τρία έτη και να προσφέρουν δωρεάν, εύκολη πρόσβαση και ασφαλή σύνδεση για τους χρήστες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν αποκλείονται οι εμπορικές διαφημίσεις και η χρήση προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Έργα που αντιγράφουν παρόμοιες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές δωρεάν ασύρματου δικτύου στην ίδια περιοχή δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στις σχετικές γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και, ει δυνατόν, και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δήλωση του εισηγητή

Ο Carlos Zorrinho (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), δήλωσε τα εξής: «Η πρωτοβουλία WiFi4EU ήταν ένα ισχυρό πολιτικό όραμα που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασύρματο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή πόσα χρήματα κερδίζουν. Αυτό θα βελτιώσει την «ευρωπαϊκή κοινωνία Gigabit»καθιστώντας την οικονομικά ανταγωνιστική.»

Το νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 582 ψήφους υπέρ, 98 κατά και 9 αποχές.

Σύσταση επιτροπής από την ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

 • το ΕΚ ενέκρινε τον κατάλογο με τα 30 μέλη της ειδικής επιτροπής
 • αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 • εντοπισμός των ελλείψεων στη διασυνοριακή συνεργασία και συστάσεις για βελτίωση

 

Ο κατάλογος των 30 τακτικών μελών της νέας ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εγκρίθηκε την Τρίτη από την ολομέλεια.

Η επιτροπή θα αξιολογήσει την έκταση της τρομοκρατικής απειλής στο ευρωπαϊκό έδαφος και θα επισημάνει τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες στα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα 30 μέλη εδώ. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Δημήτριος Παπαδάκης (Σοσιαλιστές) θα είναι τακτικό μέλος της επιτροπής.

Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίασή της την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να εκλέξει τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους εισηγητές της. 

Ιστορικό

Η εντολή της ειδικής επιτροπής εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας στις 6 Ιουλίου. Τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνουν:

 • την εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων και μέσων στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων
 • τον εντοπισμό των ελλείψεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών δικαστικού και αστυνομικού χαρακτήρα και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών
 • την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών
 • την εκτίμηση του αντικτύπου της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής στα θεμελιώδη δικαιώματα
 • την ανάλυση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης που έχουν θεσπιστεί σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών
 • την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών της με το οργανωμένο έγκλημα
 • τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την προστασία ευάλωτων στόχων, μεταξύ άλλων στους χώρους διέλευσης, όπως είναι τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί

Επόμενα βήματα

Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει επισκέψεις και θα οργανώσει ακροάσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Europol,  τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τις δικαστικές αρχές και τις οργανώσεις θυμάτων. Η επιτροπή θα εκπονήσει μία ενδιάμεση και μία τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.

Εκτός από τα 30 τακτικά μέλη που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια, θα διοριστούν και 30 αναπληρωματικά μέλη από τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ.