Στη δημιουργία της πλατφόρμας που θα επιτρέψει τη διενέργεια των πλειστηριασμών ηλεκτρονικά προσβλέπουν πλέον οι τράπεζες, οι συμβολαιογράφοι, αλλά και η κυβέρνηση, υπό την πίεση των θεσμών που έχουν θέσει το θέμα υψηλά στην ατζέντα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, που έχει και τη σχετική αρμοδιότητα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι έτοιμη έως το καλοκαίρι, προκειμένου να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή και να λειτουργήσει κανονικά από τον Σεπτέμβριο. Τη διαχείρισή της θα αναλάβουν οι σύλλογοι των συμβολαιογράφων, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, και η εφαρμογή θα βασιστεί σε ανάλογη εμπειρία που υπάρχει στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ζητούμενο είναι πάντως κατά πόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα «φορτωθούν» και οι εκκρεμείς πλειστηριασμοί, δηλαδή αυτοί που θα έχουν αναγγελθεί έως τότε αλλά δεν θα έχουν πραγματοποιηθεί, ή αντίθετα αν στο σύστημα θα «μπουν» μόνον οι νέες αναγγελίες.

Οι διαγωνισμοί, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με δυνατότητα υποβολής διαδοχικών προσφορών. Κάθε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα αναγνωρίζεται από μοναδικό αριθμό, ο οποίος θα τον ακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή του. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες που θα προβλεφθούν.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την αμέσως προηγούμενη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Οι υποψήφιοι πλειοδότες θα ενημερώνονται από το σύστημα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει εγκριθεί. Με το ίδιο μήνυμα ο υποψήφιος πλειοδότης θα ενημερώνεται για το αν είναι αυτός που έχει υποβάλει τη μεγαλύτερη τρέχουσα προσφορά, καθώς και για τη μέγιστη προσφορά που έχει υποβληθεί στο σύστημα. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα ολοκληρώνεται όταν, μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα συντάσσει και θα υποβάλλει στο σύστημα την κατασχετήρια έκθεση, ανακηρύσσοντας τον υπερθεματιστή.